Udruženje industrijalaca i preduzetnika Srbije je preduzeo značajne korake koji su približili realizaciju najvećeg domaćeg građevinskog poduhvata u istoriji srpskog neimarstva – Tesla Grada. Novi simbol modernog Beograda počeće da niče do kraja ove godine.

Novoformirani konzorcijum privatnih građevinskih kompanija, pod okriljem Udruženja industrijalaca i preduzetnika Srbije (UIPS) i BK kompanije, organizuje/učestvuje u realizaciji ovog mega-projekta, ali i drugih sličnih, iako manjih po obimu, u drugim gradovima Srbije.

Ovaj kapitalni arhitektonski i urbanistički mega-projekat trebalo bi da izraste na Makiškom polju. Prikupljanje neophodne dokumentacije i dozvola od gradskih i republičkih vlasti je pri kraju. Prof. dr Velimir Ćerimović, koordinator za građevinski sektor UIPS-a, rekao je: „Dinamikom izgradnje predviđeno je oko 100.000 m2 stambeno-poslovnog prostora godišnje, a kompletan završetak radova očekujemo do 2030. godine“ i dodao da će na izgradnji ukupno dva miliona kvadratnih metara stambeno-poslovnog prostora biti angažovano oko 43.000 radnika, a nakon njegove izgradnje, u sadržajima koje pruža, biće moguće zapošljavanje oko 18.000 ljudi.

Za saobraćaj unutar ovog modernog „grada u gradu” projektom je predviđen i monorail ili tihi metro na električni pogon podignut iznad zemlje. Sam Grad bio bi povezan sa centrom Beograda novim bulevarom i metroom, koji bi povezao Makiško polje i Mirijevo.

Ovakav poduhvat otvoriće nove privredno-ekonomske mogućnosti, stabilizovati domaću ekonomiju i dalje povećati stopu zapošljavanja u Srbiji. Cena metra kvadratnog u Teslagradu neće prelaziti 500 eur. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o daljoj realizaciji projekta Tesla Grad, kao i o prodaji nepokretnosti na toj lokaciji.

Informativna služba UIPS