Očuvanje tradicionalnih i duhovnih vrednosti, istorije je nešto na čemu je potrebno raditi i u narednom periodu, a mlađim generacijama je nužno stalno napominjati o istorijskim i drugim vezama između Srbije i Rusije, ali im i približiti današnju Rusiju.

Saradnja Srbije i Rusije u oblasti nauke, obrazovanja i kulture je potrebna i u narednom periodu bi bilo poželjno da se radi na tome da pojedini ruski projekti, ostvarenja u oblasti kinematografije, književnosti budu u većoj meri prisutni i prepoznatljivi u Srbiji i suprotno, rečeno je na okruglom stolu koji je upriličen u rektoratu Beogradskog univerziteta.

Okrugli sto “Rusija i Srbija u duhovnom i kulturnom dijalogu”okupio je stučnjake iz dve zemlje koji dele mišljenje da je Srbiji i Rusiji samom istorijom njihovih odnosa predodređeno da se uzajamno podržavaju u kontekstu međunarodnih, a pre svega opšteevropskih odnosa, istakli su predstavnici Fonda apostola Andreja Prvozvanog koji borave u Beogradu.

“Mi smo dva duhovno bliska naroda, ali je potrebna intenzivnija saradnja u oblasti kulture, stalni dijalog i saradnja, humanitarne aktivnosti, povezivanje u oblasti sporta”, kazao je narodni poslanik i savetnik Fondacije Karić – Dragomir J.Karić.

On se založio i za otvaranje škola na ruskom jeziku u više gradova Srbije.

Pokušaji revizije istorije

Bivši ministar inostranih poslova SR Jugoslavije i predsednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih Živadin Jovanović je na skupu rekao da živimo u vreme kada nam se nude antisrpske tvorevine, svedoci smo pokušaja revizije istorije i revizije Prvog i Drugog svetskog rata, a to su vrlo opasne tendencije “jer po pravilu posle revizije istorije sledi revizija granica”.

Srbija je danas izložena, kao što vidimo, raznim pritiscima upravo po pitanju revizije granica, podvukao je Jovanović .

“Moj lični stav je da bi u  rešavanje problema oko Kosmeta trebalo da se uključe i Ruska Federacija i Kina, Savet bezbednosti… sve u cilju da se ponudi uravnoteženo, kompromisno i rešenje koje je u skladu sa medjunarodnim pravom”,kazao je Živadin Jovanović.

Vladimir Jakunjin predsednik Starateljskog saveta Fonda Andreja Prvozvanog je istakao da morate poštovati svoju prošlost kao biste imali budućnost, ali i da je u vreme interneta, informacionih tehnologija potrebno iznaći model kako da se mlađim generacijama približi istorija Rusije, bratskih naroda, da se te generacije povežu sa pravoslavljem i tradicionalnim vrednostima.

Na skupu je bilo reči o izazovima pred kojima su se našli slovenski narodi  poslednjih 20-ak godina, o raspadu SFRJ, o tome da je 25 miliona migranata zapljusnulo Evropu, geopolitičkim tendencijama ali i o tome koliko je ruski jezik popularan u Srbiji danas.

Dekan Filološkog fakulteta u Beogradu Ljiljana Marković je povodom razgovora o saradnji u oblasti obrazovanja kazala da su danas na Filološkom fakultetu zadovoljni brojem studenata koji su se opredelili da studiraju ruski jezik , ili da im to bude drugi jezik u toku studija.

“U jednom periodu imali smo problem da nije bilo dovoljno nastavnika koji mogu da predaju ruski jezik, a sada kako smo uveli da ruski mogu da studiraju i oni koji ranije tokom osnovne i srednje škole nisu izučavali taj jezik situacija se popravila i sa zadovoljstvom mogu da kažem da godišnje imamo 120 studenata koji studiraju samo ruski i još toliko kojima je ruski drugi ili treći jezik tokom studija”, istakla je Marković.

Na skupu su predloženi modeli saradnje sa Fondom Andreja Prvozvanog uz napomenu da Rusija danas nisu samo suveniri poput babuške, da ima prostora za saradnju u oblasti novih tehnologija, softvera, da nisu iskorišćeni svi potencijali za unapređenje ekonomske saradnje.