Saopštenjem Regulatornog tela za elektronske medije (REM) potvrđena je lista prijavljenih za dodelu nacionalnih i regionalnih televizijskih frekvencija, kao i frekvencija za medijske usluge radija. Na taj način je i podneta aplikacija RTV „BK Telecom“ d.o.o. Beograd (RTV BK Telecom), ozvaničena kao validna za ravnopravno konkurisanje za nacionalnog emitera TV programa sa još tri kandidata.

Još prilikom predaje svoje aplikacije REM-u u julu mesecu, menadžment RTV BK Telecom je najavio svoju nameru za povratak jedne od najkredibilnijih i najgledanijih televizija u Srbiji i regionu. Vizija RTV BK Telecom kao budućeg nacionalnog emitera, utemeljena je na kvalitetima i tradiciji široko prihvaćenog i visoko društveno rangiranog programa prve TV BK. Ta je televizija u punom programskom kapacitetu pokazala vrhunsku društvenu odgovornost i sposobnost privatne medijske kompanije, da realizuje svoju misiju društvenog edukatora i usmerivača, u periodu složenih i trusnih istorijskih događanja u Srbiji od 1994. do 2006. godine.

TV BK je u tim godinama, emitujući informativni program po najvišim svetskim novinarskim i produkcionim zahtevima postavio televizijske standarde koji ni do danas u Srbiji nisu prevaziđeni. Građani Srbije se dobro sećaju i najbolje znaju, koliko su bili uskraćeni i oštećeni gašenjem TV BK kao prve porodične televizije u našoj zemlji. Protivzakonto uništavanje televizije otvorenih očiju 2006. godine, kako je među građanima ta medijska kuća bila široko i sa simpatijama prepoznavana, ostaje kao svedočanstvo jednog od najtežih incidenata primene otvorene sile prema nekom elektronskom mediju u savremenoj Evropi.

U nedavno predatoj aplikaciji REM-u, RTV BK Telecom je svojim programskim planom potvrdila opredeljenje, da će kao nacionalna televizija koja poštuje humane, porodične, tradicionalne, religijski tolerantne, kulturne, obrazovne i patriotske principe, doprineti unapređenju postavke društva bolje, srećnije i bogatije Srbije budućnosti. To podrazumeva i otvaranje više stotina novih radnih mesta za najtalentovanije mlade stručnjake i dokazana imena iz oblasti žurnalizma, produkcije, multimedija i novih tehnologija.

Takođe, RTV BK Telecom planira da u realizaciji lansiranja svojih novih programskih sadržaja, posebno doprinese i promovisanju ekonomskog programa Vlade Republike Srbije, jačanju nacionalne privrede i pozicioniranju njene vodeće uloge u regionu. Industrijalci i preduzetnici Srbije imaju kapapcitete i sposobnosti, da samostalno i zajedno sa stranim partnerima uz medijsku podršku, pokrenu nove investicione cikluse u nacionalnu privredu i njene velike turističke potencijale.

Takvo novo svetlo na medijskom nebu Srbije nedostaje.

 

Ljubica Vukotić
Generalni direktor