DRAGOMIR KARIĆ, BK KOMPANIJA: Pravimo plan razvoja za narednih 50 godina.

– Na najvećim sajmovima, festivalima, izložbama građevinarstva i arhitekture dobijali smo nagrade iz Kana, Beča, Pariza, Moskve, Londona, Njujorka. I na kraju stiže najveće priznanje, a to je da smo na listi 100 najvećih svetskih kompanija, na 23. mestu.

Uskoro, u Srbiji počećemo sa projektom “Tesla grad”, koji je prezentovan Vladi Republike Srbije pre dve godine, predsedniku Republike Srbije, gradskim strukturama, na tome se radi, projektuje

se, radi se na lokaciji i verujem da ćemo vrlo brzo početi sa izgradnjom dva miliona kvadratnih metara, čiji kvadratni metar neće preći cenu od 500 evra.

U biznisu ste uvek stvarali nešto novo i uspesi su bili neizostavni. Šta je ključno za poslovni uspeh?

– Pre svega vera u sebe, zatim učenje i, naravno, iskustvo. Nekada su najpametniji ljudi bili oni koji su čezama i volovskim kolima išli u svet i donosili svoja iskustva. To smo mi, koji smo čitav svoj život posvetili radu, vizionarstvu, skupljanju iskustava, čak i tuđih iskustava, i želja nam je da ih što pre primenimo i podelimo u našoj zemlji.

Koje su dalje ambicije?

– Početak rada “BK grupe” u svojoj rodnoj Srbiji, izgradnja, zapošljavanje ljudi i implementiranje najnovijih građevinskih tehnologija. U Sava centru je danas, svečano obeležavanje jubileja.

Da li se prisećate početaka, kad ste sa braćom otpočeli posao u garaži?

– Naravno, najteže je steći ugled da uvek budemo pouzdan partner. I dok se držimo toga, od dana kad smo počeli u garaži, kada smo osnovali prvu privatnu fabriku u vreme socijalizma u

jugoistočnoj Evropi, kada smo u Srbiji imali i banku, i osiguranje, i BK televiziju, i univerzitet, malo ko je verovao da ćemo u vreme najžešćih sankcija, koje Evropa ne pamti, izgraditi jedinu modern mobilnu telefoniju u jugoistočnoj Evropi kao što je bio “Mobtel”.

Sigurno ste imali viziju, ali da li ste tada zamišljali da ćete stići do ovakvog uspeha?

– Normalno, bez toga, bez vere u sopstveni san, ali i dugoročnog plana nema ni uspeha porodice, a kamoli neke kompanije. Već je formiran tim stručnjaka koji radi na novom programu razvoja u

sledećih 50 godina, za nove naraštaje, za četvrte i pete generacije Karića.