Studenti Alfa BK univerziteta će biti vrhunski stručnjaci koji gospodare svojom budućnošću

Studenti Alfa BK univerziteta dobili su priliku da znanje stečeno na fakultetu usavrše u najboljim kompanijama koje posluju u okviru grupacije “BK & Dana holdings” zahvaljujući sporazumu o saradnji koji je potpisan između te visokoškolske ustanove i BK Tesla.

Paraf na ovaj važan dokument stavili su rektorka prof. dr Jozefina Beke Trivunac i dr Tihomir Simić, generalni direktor BK Tesla i izvršni potpredsednik “BK & Dana hodlings”. U njemu je inkorporirana ideja predsednika i osnivača Bogoljuba Karića da Srbija gradi, radi i rađa, ali i da se usavršava po najvišim svetskim standardima.

– Nemoguće je izgraditi nove vrhunske lidere ako oni samo sede u učionicama. Moraju učestvovati u operativnim projektima. Tu će sagledati sve izazove, svoje nedostatke i mogućnosti i naći ono što mogu da neguju kao svoj kvalitet. Ne može se svaštariti. Morate biti prepoznati da ste najbolji u onome što radite. Ko se nije izborio da to postigne njemu pripada prosečnost. A biti prosečan znači nikada ne zagospodariti svojom budućnošću – naglasio je dr Simić.

On je ukazao na činjenicu da je Alfa BK univerzitet iznedrio plejadu vrhunskih stručnjaka koji danas vode najuticajnije kompanije ne samo u Srbiji već u celom svetu. U svom obraćanju dr Simić je podsetio na velike uspehe koje je u Srbiji i za Srbiju ostvario Bogoljub Karić sa članovima porodice i saradnicima, ali se osvrnuo i na godine političkog progona koji je uticao na to da se krene maltene iz početka. Poslovna grupacija “BK & Dana holdings” svrstana je u poslednje dve godine među 100 najboljih kompanija na svetu, a prošlogodišnji bruto obrt procenjen je na 33 milijarde dolara. Sve to govori o snazi i kvalitetu planetarnih dimenzija.

– Hoću da vam u ime predsednika Bogoljuba Karića poželim da ove kapacitete koje BK Tesla ima kao deo ogromnog poslovnog konglomerata iskoristite tako da nam na raspolaganje stavite sve talentovane i kvalitetne ljude kako bismo u njima prepoznali potencijalne vrhunske lidere i saradnike koji će moći da u narednim decenijama nose odgovornost za razvoj kompanije. Važno je da se prepoznamo, da se podržimo i da kreiramo bolju, srećniju i bogatiju Srbiju – naglasio je dr Simić.

smacap_Bright

Rektorka Jozefina Beke Trivunac istakla je da je izuzetno zadovoljna sporazumom potpisanim sa BK Tesla i podsetila da je sporazum potpisan i sa Udruženjem industrijalaca i preduzetnika Srbije, čiji je osnivač i predsednik Bogoljub Karić:

– Pored teoretskih znanja koja su uvek bila nesporno na visokom nivou naši studenti sada dobijaju mogućnost da uz rad stiču praktična znanja u kompanijama. Rezultat ovih aktivnosti bi trebalo da bude da se studenti steknu veštine važne na tržištu rada.

rhdr