Znanje stečeno na fakultetu najbolje se potvrđuje u praksi, a studenti Alfa BK univerziteta imaju izuzetnu priliku ne samo da usavrše naučeno već i da se zaposle u najboljim kompanijama u Srbiji.

Ova izuzetna privilegija proistekla je iz ugovora o saradnji potpisanog između Alfa BK univerziteta i Udruženja industrijalaca i preduzetnika Srbije, čiji je osnivač i predsednik Bogoljub Karić, a potom i ugovora sa BK Tesla, kao dela ogromnog poslovnog konglomerata grupacije BK i Dana holdings, koja je svrstana među 100 najboljih kompanija na svetu.

S reči se odmah prešlo na dela i studenti su bili u prilici da se upoznaju s ogromnim mogućnostima koje pruža ovaj vid dulanog obrazovanja. A u tajne uspešnog poslovanja uputio ih je Miloš Milutinović, vlasnik konsalting kuće BDS.

Studenti Alfa BK univerziteta su izuzetno zadovoljni oni što im je pruženo.

Posebna zahvalnost ovakvoj nadogradnji školovanja pripada porodici Karić, sa Bogoljubom Karićem na čelu, i u potpunosti se implementira u njegovu ideju da Srbija gradi, radi i rađa, ali i da se usavršava po najvišim svetskim standardima.

To potvrđuje i Zoran Anđelković, vlasnik kompanije Anđelković AL, koji je studentima dao punu podršku da svoje poslovne ambicije ostvare kroz praksu u njegovim firmama.

Na važnost ovog vida saradnje ukazao je i Velibor Stević, generalni sekretar Udruženja industrijalaca i preduzetnika Srbije.