Saradnja između Udruženja industrijalaca i preduzentnika Srbije, čiji je osnivač i predsednik Bogolju Karić, i Alfa BK univerziteta sve je intenzivnija što je rezlatat nedavno potpisanog sporazuma o strateškoj saradnji.

Cilj je da studenti teoretsko znanje stečeno na fakultetu upotpune kroz praksu u poznatim srpskim kompanijama, a posebno u onima koje pripadaju jednoj od najboljih svetskih poslovnih grupacija “BK & Dana holdings”.

Najboljima među njima je ukazana prilika da prošire svoje obrazovanje u Međunarodnoj letnjoj školi za mlade koja će se od 17. do 30. jula održati na Tambovskom državnom univerzitetu u Rusiji. Avionske karte su im uručili generalni sekretar Udruženja industrijalaca i preduzetnika Srbije Velibor Stević i rektorka Alfa BK univerziteta Jozefina Beke Trivunac.

Jedan od prioriteta Alfa BK univerziteta je uspostvaljanje još jače saradnje sa univerzitetima u inostranstvu. Odlazak studenata u Rusiju je upravo deo realizacije tog projekta.