Realizacija sporazuma o saradnji koji je potpisan između Alfa BK univerziteta i Udruženja industrijalaca i preduzetnika Srbije, čiji je osnivač i predsednik Bogoljub Karić, sve je intenzivnija, a tome u prilog ide i stavljanje parafa na početak prakse za studente u kompaniji “Voda Voda”, hotelu “Mažestik” i konsalting kući BDS.

Studenti Alfa BK univerziteta u prethodnom periodu su se upoznali sa mogućnostima da znanje stečeno na fakultetu upotpune u više srpskih kompanija, prevashodno onima koje posluju u sklopu BK grupe.

Ovaj sporazum je osim vrhunske prakse obezebedio i da najbolji studenti Alfa BK univerziteta budu polaznici Međunarodne letnje škole za mlade od 17. do 30. jula na Tambovskom državnom univerzitetu u Rusiji.