Predstavnici Alfa BK Univerziteta  studenti Kristina Mitrović, Nikola Janjić, Jelena Škondrić, i predstavnik BK grupe Mirjana Tadić su boravili u Tambovu u Ruskoj Federaciji na Medjunarodnoj letnjoj školi ,,NAŠE JEDINSTVO U NAŠEM RAZLIČITOM OBRAZOVANJU” od 17. do 31.jula 2019. godine u organizaciji Tambovskoj državnog univerziteta imena Gavrila Romanoviča Deržavina. 

Velika čast i priznanje je biti izabran kao predstavnik sa svoga univerziteta i svoje kompanije, a posebno predstavljati našu Srbiju, gde smo našim izlaganjem upoznali oko 200 studenata iz preko 30 zemalja sveta, sa našom državom, kao i BK grupacijom i BK Teslom i podelili im našu svetsku prezentaciju. 

Tokom četrnaest dana školovanja, sklopili smo prijateljstvo sa studentima, razmenili adrese, fotografije, koje ostaju za doživotno pamćenje, a da nismo pitali kako ćemo se sporazumevati na: ruskom, vijatnamskom, kineskom, nemačkom, engleskom… jeziku, naše druženje ostaje za pamćenje i ponovni susret u istoj ili nekoj drugoj zemlji. 

Organizatori i profesori Ruskog Univerziteta pokazali su svoju odanost profesiji – obrazovanju u Ruskoj Federacij, u koje se mnogo ulaže, i najveći utisak na nas su ostavili profesori gde svaki od njih radi na nekom projektu od svetskoga značaja.

Mnogi su došli, a da nisu znali ni da kažu na ruskom ni , dobar dan”, a marljivim radom sa stručnim profesorima vratili su se u svoju zemlju sa dobrim znanjem ruskoga jezika, a verodostojnost uspešnog kursa su dobijene diplome i priznanja. 

Biti predstavnik prestižnog privatnog Alfa BK Univerziteta, svetske BK grupe i BK Tesle, čiji predsednik Bogoljub Karić je priviliegija, a mi smo bili dostojni predstavnici PERSPEKTIVNE SNAGA SRBIJE, i zato će 2020.godine neko opet da bude naš predstavnik na Medjunarodnoj letnjoj školi u Tambovu u Rusiji ili nekoj drugoj državi sveta.